WBL-Consulting


MYYNTITOIMEKSIANTOSOPIMUS

 • Kartoitetaan kohde ja kohteen tarkat tiedot mitä myydään
 • tehdään kirjallinen myyntitoimeksiantosopimus
 • kerätty aineisto käydään keskustellen läpi, ja tehdään päätökset ja suunnitelmat myyntiin laittamisesta sekä aikataulusta
 • kohteesta tehdään myyntiesite
 • myyntioikeudet
 • vastuut
 • tiedot toiminnasta
 • markkinointi,informointi, neuvottelut
 • tulossuunnitelmat, asiakirjat, rahoitus
 • tarjousmenettely
 • kaupan asiakirjat

Välittäjä auttaa saamaan kaupan osapuolet yhteen.

Yritysmyynti ei ole verrattavissa asunnon myyntiin. Yritysmyynti vaatii opittuja tietoja, taitoja, sääntöjen tuntemusta ja kokemusta. Asiantuntijan käyttäminen on perusteltua ja varsin järkevää.

Lopputuloksessa viimeistään sen huomaa.

Aivan kuten asuntokaupoissa, ostajat luottavat yrityskaupoissa välittäjän välittämiin kohteisiin ja välittäjän kautta tehtäviin kauppoihin. Myös rahoittajat ovat tyytyväisiä kun ammattilainen on mukana ja kaupat toteutetaan kerralla oikein. 

Se, millä hinnalla yrityskauppa todellisuudessa toteutuu, on riippuvainen myyjästä, ostajasta, rahoittajista ja mihin kompromisseihin on yhdessä välittäjän avustuksella päädytty.


Palvelut